W skrócie

Żłobek Niepubliczny „Bajeczkowo” w Złotnikach k. Poznania to miejsce dla Twojego dziecka.

Nasza placówka wyróżnia się bajecznie zielonym ogrodem, dzieci mają do dyspozycji 2500m² zieleni z terenem spacerowym oraz placem zabaw.

Żłobek Niepubliczny „Bajeczkowo” spełnia wszystkie wymagania Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i jest wpisany do Rejestru Żłobków.

Dotacja

Dzieci uczęszczające do żłobka otrzymują dotację na pobyt dziecka. Dotacja celowa Urzędu Gminy w Suchym Lesie w wysokości 450 zł dotyczy wszystkich dzieci, również zamieszkujących poza terenem gminy Suchy Las, uczęszczających do żłobka w pełnym wymiarze ( powyżej 8 godzin).

Nasze atuty

  • Pakiet zajęć artystycznych w cenie czesnego
  • Opieka logopedyczna i położnicza
  • Nauka czytania globalnego
  • Nauka języka angielskiego
  • 2500m² zieleni dla dzieci
  • Certyfikowany, bezpieczny sprzęt i zabawki
  • Zdrowe, ekologiczne posiłki.
  • Pobyt dzieci w małych grupach
  • Długoletnie doświadczenie w pracy żłobkowej
  • Liczne rekomendacje rodziców

Żłobek Niepubliczny „Bajeczkowo” zapewnia podopiecznym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Wychowawcy aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych oraz kursach w celu doskonalenia własnych umiejętności i warsztatu pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ


Opieka logopedyczna

Wszystkie dzieci znajdują się pod codzienną opieką logopedy: poprzez zabawę motywujemy do mówienia, utrwalamy prawidłowy tor oddechowy. Dzieci ćwiczą umiejętność komunikacji, słuch fonematyczny i muzyczny.

CZYTAJ WIĘCEJ

Język angielski

Podczas codziennych zajęć „Wesoły angielski” dzieci mają szansę zapoznać się z podstawowym słownictwem języka angielskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcia

Żłobek Niepubliczny „Bajeczkowo” w Złotnikach prowadzi dla swoich podopiecznych w ramach abonamentu bezpłatne zajęcia artystyczne i naukę czytania globalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Plan zajęć

Poznaj ramowy plan zajęć dzieci uczęszczających do naszej placówki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyżywienie

Posiłki dla dzieci dostarczane są przez firmę cateringową Pyszoty Izabela Wojdyła
ul. Napoleońska 24/2, 61-671 Poznań.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyprawka

Zapoznaj się z wyprawką, niezbędną dla pobytu dzieci w żłobku.

CZYTAJ WIĘCEJ