Twoje Dziecko

zasługuje na więcej

Szukasz idealnego miejsca ? Nasz żłobek to 2500 m2 parkowej zieleni dla Twojego Dziecka ! Zapewniamy codzienne bezpieczne spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Zimą - bałwany i sanki.

Niskie opłaty

za żłobek

Dzieci w żłobku objęte są dotacją Urzędu Gminy w Suchym Lesie w wysokości 450 zł, bez względu na miejsce zamieszkania.

Zdrowe posiłki

dla Twojego Dziecka

Zapewniamy całodzienne wyżywienie. Posiłki dla dzieci bazujące za zdrowej żywności dostarczane przez firmę Pyszoty są bardzo starannie przygotowywane przez dietetyków.

 

Naszym milusińskim zapewniamy:

Zabawy metodą Klanzy

Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie. Są to zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę. Zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne.

Czytanie globalne

Czytanie globalne dla małych dzieci można również nazwać czytaniem całowyrazowym. Jest rozpoznawaniem pokazywanego wyrazu całościowo bez znajomości liter. Małe dziecko (w założeniu tej metody od 0-6 lat, kiedy nie zna jeszcze liter i nie ma umiejętności ich syntezy i analizy wzrokowej) ma fantastyczne zaplecze pamięci fotograficznej i metoda Domana na niej bazuje.

Ćwiczenia buzi i języka

Zajęcia mają na celu usprawnienie wymowy dzieci. W formie zabawy dzieci ćwiczą swój język, mowę oraz korygują ewentualne wady wymowy. Ponadto rozwijają swój aparat mowy i uczą się prawidłowego oddechu podczas mówienia.

Wesołe teatrzyki

To nasze cotygodniowe spotkania z aktorskim przekazem tekstu, śpiewu, muzyki i tańca. Poprzez przedstawienia, dostarczamy naszym dzieciom wielu artystycznych przeżyć, wzbogacamy ich wyobraźnię, kształtujemy wrażliwość na sztukę, uczymy pięknej mowy.

Rytmikę

Zajęcia muzyczno-ruchowe, na których dzieci uczą się poruszać estetycznie przy różnego rodzaju marszach, biegach, skokach, podskokach, cwałach, szybko i prawidłowo reagować na różne sygnały hamowaniem i pobudzaniem ruchu a także uczą się dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki. Zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację ruchową.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego to pierwsze zetknięcie dziecka z językiem obcym. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z melodią języka angielskiego. Uwaga skupia się nie na gramatyce ale na przyswojeniu przez dzieci podstawowego słownictwa. Głównym celem jest zadowolenie dziecka aby polubiło naukę języka obcego i chętnie w nim uczestniczyło.

Zamów Kartę

Przyjęcia Dziecka

Zamówienie ma charakter informacyjny i nie stanowi formy zawarcia umowy opieki w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

W przesłanym zamówieniu podaj datę wnioskowanego przyjęcia dziecka do żłobka oraz wiek dziecka w momencie przyjęcia.

Wypełniona Karta Przyjęcia dziecka jest wnioskiem o zawarcie umowy opieki.

Twoje dziecko zasługuje na więcej

Zapewniamy całodzienną opiekę dla dzieci.

Zobacz więcej