Twoje Dziecko

zasługuje na więcej

Szukasz idealnego miejsca ? Nasz żłobek to 2500 m2 parkowej zieleni dla Twojego Dziecka ! Zapewniamy codzienne bezpieczne spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Zimą - bałwany i sanki.

Opłaty

za żłobek - wyżywienie w cenie żłobka

Dzieci w żłobku objęte są dotacją Urzędu Gminy w Suchym Lesie w wysokości 450 zł (bez względu na miejsce zamieszkania) oraz zasiłkiem żłobkowym ZUS w wysokości 400 zł. W ramach miesięcznej opłaty pokrywamy wszystkie koszty wyżywienia dzieci w żłobku.

Zdrowe posiłki

dla Twojego Dziecka

Zapewniamy całodzienne wyżywienie. Posiłki dla dzieci bazujące za zdrowej żywności dostarczane przez firmę Pyszoty są bardzo starannie przygotowywane przez dietetyków.

 

Naszym milusińskim zapewniamy:

Zabawy metodą Klanzy

Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie. Są to zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę. Zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne.

Czytanie globalne

Czytanie globalne dla małych dzieci można również nazwać czytaniem całowyrazowym. Jest rozpoznawaniem pokazywanego wyrazu całościowo bez znajomości liter. Małe dziecko (w założeniu tej metody od 0-6 lat, kiedy nie zna jeszcze liter i nie ma umiejętności ich syntezy i analizy wzrokowej) ma fantastyczne zaplecze pamięci fotograficznej i metoda Domana na niej bazuje.

Ćwiczenia buzi i języka

Zajęcia mają na celu usprawnienie wymowy dzieci. W formie zabawy dzieci ćwiczą swój język, mowę oraz korygują ewentualne wady wymowy. Ponadto rozwijają swój aparat mowy i uczą się prawidłowego oddechu podczas mówienia.

Wesołe teatrzyki

To nasze cotygodniowe spotkania z aktorskim przekazem tekstu, śpiewu, muzyki i tańca. Poprzez przedstawienia, dostarczamy naszym dzieciom wielu artystycznych przeżyć, wzbogacamy ich wyobraźnię, kształtujemy wrażliwość na sztukę, uczymy pięknej mowy.

Rytmikę

Zajęcia muzyczno-ruchowe, na których dzieci uczą się poruszać estetycznie przy różnego rodzaju marszach, biegach, skokach, podskokach, cwałach, szybko i prawidłowo reagować na różne sygnały hamowaniem i pobudzaniem ruchu a także uczą się dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki. Zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację ruchową.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego to pierwsze zetknięcie dziecka z językiem obcym. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z melodią języka angielskiego. Uwaga skupia się nie na gramatyce ale na przyswojeniu przez dzieci podstawowego słownictwa. Głównym celem jest zadowolenie dziecka aby polubiło naukę języka obcego i chętnie w nim uczestniczyło.

Zamów Kartę

Przyjęcia Dziecka

Zamówienie ma charakter informacyjny i nie stanowi formy zawarcia umowy opieki w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

W przesłanym zamówieniu podaj datę wnioskowanego przyjęcia dziecka do żłobka.

Wypełniona Karta Przyjęcia dziecka jest wnioskiem o zawarcie umowy opieki.

Twoje dziecko zasługuje na więcej

Zapewniamy całodzienną opiekę dla dzieci.

Zobacz więcej