Terminy przerw

Terminy przerw

TERMINY PRZERW W PRACY ŻŁOBKA „BAJECZKOWO”
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

ŻŁOBEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY W DNIACH:

2 kwietnia 2021 Wielki Piątek
4 maja 2021
4 czerwca 2021
1-15 lipca 2021 Przerwa remontowa
12 listopada 2021
24 grudnia 2021 Wigilia Bożego Narodzenia
27-31 grudnia 2021 Przerwa świąteczna

Dodatkowe przerwy w pracy żłobka przeznaczone są na cele remontowe oraz udzielenie urlopów wypoczynkowych dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dn. 16 maja 2018r., Dz.U. 2018 poz. 917).