FAQs

Q?

Czy istnieje opłata wpisowa ?

A.

Tak, jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa wynosi 500 zł i jest pobierana tylko raz, bez względu na długość przedłużanej umowy.

Q?

Czy można zawrzeć umowę opieki w dowolnym czasie?

A.

Umowę opieki nad dzieckiem można zawrzeć w każdym czasie na wskazany okres opieki. Ze względu na dotacje otrzymywane przez rodziców, datą początkową jest pierwszy dzień miesiąca a datą końcową - ostatni dzień wskazanego miesiąca. Umowy są zawierane nie dłużej jak do końca roku kalendarzowego ze względu na zmieniające się warunki finansowania przez organy przekazujące dotacje.