Zabawy z plastyką

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności małego dziecka, jest źródłem dobrej zabawy, radości i podstawową formą uczenia się. Ćwiczenia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka, sprzyjają redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokajają, dają dzieciom wiele satysfakcji.