Poznajemy przyrodę

Na zajęciach dzieci poznają atrybuty przyrody i najbliższego otoczenia, uczymy je kontaktu ze środowiskiem. Pokazujemy dzieciom różnorodność otaczającego świata, ostrzegamy przed zagrożeniami. Zajęcia w terenie zbliżają dzieci do natury, uczą patrzenia, słuchania, mówienia i myślenia a także wyzwalają zachowania przyjazne przyrodzie. Uwrażliwiamy dzieci na konieczność ochrony najbliższego środowiska i korzystania z zasobów naturalnych.