Polityka Prywatności

Żłobek Bajeczkowo nie zbiera od użytkowników danych osobowych za pomocą systemu informatycznego:
Formularze wypełniane online dla celów wykonania usług zawierają informacje nieskojarzone i nie stanowią danych osobowych w rozumieniu prawa a jedynie proponowaną formę kontaktu z naszą placówką.
Żłobek Bajeczkowo nie używa plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego).